Trial

Määritä luokat

Tapahtumaa luodessa MÄÄRITÄ LUOKAT -nappi avaa ikkunan jossa voit lisätä tai poistaa luokkia. Voit joko valita aiemmin käytetyn luokan alaspudotusvalikosta, tai syöttää näppäimistöltä haluamasi luokan nimen. Kerran käytet luokan nimet tallentuvat muistiin ja ovat seuraavaa trial-tapahtumaa luotaessa valittavissa alaspudotusvalikosta. Tyhjäksi jääneistä luokan nimistä ei tarvitse välittää, ajastin jättää ne huomiotta.

Tarvittaessa voit poistaa tapahtumasta luokan pyyhkäisemällä luokan nimeä sivusuuntaan.

Aseta luokat ja kuskit

Tarvittaessa voit vaihtaa luokkien järjestystä painamalla pitkään luokan nimen kohdalta ja raahamalla luokan uuteen kohtaan.

Lisää jokaiseen luokkaan ainakin yksi kuski. Luokan sisällä voit järjestellä kuskit painamalla ja raahaamalla kuskin nimen kohdalta. Kuskin riviä nopeasti napauttamalla pääset muokkaamaan kuskin numeroa / lyhennettä. Kuskin riviä sivusuuntaan pyyhkäisemällä voit poistaa kuskin luokasta.

Painamalla SULJE tapahtuman tiedot tallentuvat ja pääset takaisin päävalikkoon. Painamalla VALMIS siirryt varsinaiseen tapahtumaan jossa määritetään kuskien pisteet.

Määritä kuskien pisteet

Voit laajentaa tai pienentää luokan napauttamalla luokan nimeä.

Kunkin kuskin rivillä on pistelaatikko joka kierrokselle. Laatikon napauttaminen lisää yhden pisteen. Jos painat laatikkoa pidempään aukeaa ikkuna jossa voit näppäimistöltä syöttää haluamasi pistemäärän.

Kun painat VALMIS annetut pisteet tallentuvat ja siirrytään tulostaulukkoon.